fbpx

Krampe hos hunde

Epilepsi (krampe) er et symptom på unormal hjernefunktion, der giver gentagne anfald, varierende fra ændringer i bevidstheden til kramper.

Når sygdommen først er indtrådt er der ofte tale om en kronisk(livslang) lidelse.

Dog kan epilepsi i de fleste tilfælde behandles, så hunden kan føre et normalt liv. Den skal blot have sin medicin regelmæssigt, og af og til kontrolleres hos dyrlægen.

Krampe hos hunde

Hvad betyder det at have en hund med epilepsi?

Et typisk epileptisk anfald varer ofte kun få minutter, selvom det af tilskueren føles som længerevarende.

Hunde med epi­lep­tiske anfald oplever ikke smerter (lider ikke) under an­faldene. Hunde med regelmæssige anfald (mere end 4-5 anfald årligt,) og mange anfald efter hinanden bør behandles med medicin.

Varer et anfald mere end 5-10 minutter, skal dyrlæ­gen kontak­tes.

Hvis de epi­leptiske anfald udløses af speci­elle stress­fak­torer, som f.eks. træ­ning, fodring, løbe­tid mm., bør disse situationer håndteres anderledes, så stres­set mind­skes. Det kan være nok til at et anfald ikke udløses.

Ved sexuel stress anbefales for hanhundes ved­kommen­de kastration, og for hun­hundes vedkommende sterili­sa­tion.

Ofte kan der ikke findes nogen ydre faktor, der ud­løser et anfald, og anfald opstår ofte under søvn eller i forbindelse med opvågning.

Der findes effektiv medicin som i de fleste tilfælde(ca 75%) kan kontrollere kramperne. Målet med behandlingen er at opnå at blive fri for anfaldene samtidig med, at der ikke kommer bivirkninger af medicinen.

Dette kan ikke altid opnås 100%, men en væsentlig reduktion i antallet af anfald, og en forkortelse af anfaldene samt væsentlig mildere anfald anses for et til­fredstillende behand­lingsresul­tat.

Behandlingen skal tilpasses den enkelte hund. Der kan gå et stykke tid før, hunden har vænnet sig til medicinen, og dosis er justeret ind. Det anbefales at kontrollere behandlingen regelmæssigt ved blodprøver f.eks. ved den årlige vaccination.

Har du spørgsmål til produkter, kan du ringe til os på Tlf. 45 41 19 00

 

Har du spørgsmål om dit kæledyr, er du velkommen til at spørge os på Facebook

Forklaring på lidelsen

Epilepsi deles op i to former, den “uforklarlige”(idiopatiske) epilepsi, og epilepsi opstået som følge af tidligere hjerne­skader, som er sket ved f.eks påkørsler, iltmangel eller in­fektio­ner.

Årsagen til, at den “uforklarlige” epilepsi opstår, vides ikke, men dens natur kendes efterhånden godt, og der forskes fortsat i epilepsi.

Symptomer

Anfaldene kan variere fra ganske lette trækninger eller adfærdsforstyrrelser til krampeanfald med be­vidstløshed og fråde om munden (ca. 80% af tilfældene).

Visse handlinger, der gentages igen og igen ­som “at løbe rundt efter halen” eller “snappe efter fluer” og lignende, kan være sympto­mer på epilepsi.

Nogle hunde har en speciel adfærd før et anfald. De kan søge kontakt, blive angste eller deprimerede. Efter et anfald er mange hunde forvirrede, trætte og desorienterede – eventuelt forbigående blin­de eller aggres­sive.

Dyrenes sundhedsplan

Dyrlægebrevkassen med svar på dit kæledyrs problemer

En dag i Curapet - video

Undersøgelser

Krampeanfald er et symptom på en unormal hjernefunktion, som kan have mange forskellige årsager. Kramper hos hunde under ½ år eller over 6-7 år har ofte andre sygdomsmæssige årsager end epilepsi.

Derfor bør hunde med kramper undersøges grundigt for at fastslå, om der er tale om egentlig epilepsi eller kramper opstået på grund af andre sygdomme.

Blodprøver er gode til at vurdere forskellige organers funktion. Disse blodprøver kan også fungere som grundlag for sammenligninger for senere undersøgelser, når behandlingen er sat i gang.

Ved mistanke om hjerte/kredsløbs problemer eller forandringer i bughuleorganer kan røntgenunder­søgelser, EKG (elektrokardi­ografi) og ultra­lydsscanning komme på tale. Det er vigtigt at vide hvilke vaccinationer, hunden har, ­­f.eks kan hundesyge være årsag til kramper. Hos ældre hunde kan kramper skyldes hjernesvulster.

Hjernescanning af dyr er nu alment tilgængeligt i Danmark.

Behandling

Når behandling med medicin, der dæmper kramperne, bliver sat igang, kan hunden i begyndelsen virke sløv og træt. Det ændrer sig normalt efter en indkøringeperiode på 2-3 uger, når kroppen har accepteret medicinen. Hunde kan blive meget sultne af medici­nen, og man bør være opmærksom på at undgå overfodring og fedme. Vælg eventuelt et kaloriefattigt foder.

Hvis anfaldene efter et stykke tid begynder at tage til i styrke eller antal på trods af behandling, er det ikke nødvendigvis tegn på at sygdommen for­værres. Det kan skyldes, at hunden nu omsætter medicinen hurti­gere. Dyrlægen bør derfor kontaktes og dosis på medicinen justeres.

Ved for høj dosering kan bivirkningerne være sløvhed, personlighedsændringer og organskader på f.eks. leveren. Derfor anbefales det, at der laves kontrol med blodprøver en gang årligt. På den måde kan man bestemme medici­nindholdet i blodet og vurdere, om der er sket påvirkninger af organer – specielt leveren.

Vær opmærksom på disse punkter, når du har en hund, der er i behandling for epilepsi.

  • Giv medicinen som foreskrevet.
  • Opgiv ikke behandlingen på grund af bivirkninger i de første uger. Disse bivirkninger klinger ofte af, og hunden bliver igen normal.
  • Undgå at stoppe eller ændre medicineringen uden først at kontakte dyrlægen, ellers kan hunden få meget lang­varige kramper.
  • Medicineringen er sandsynligvis livslang. Hvis hunden har været fri for anfald i mere end 2 år, kan en langsom nedtrap­ning af medicinen forsøges, men kun i samråd med dyrlægen.
  • Hvis anfaldene optrappes eller forværres, så kontakt dyrlæ­gen ­for at få en vurdering og justering af medicindosis.

I visse tilfælde kan epilepsien være så alvorlig eller udvikle sig så kraftigt, at den medicinske behandling ikke kan kon­trollere kramperne, og aflivning kan blive eneste udvej.

Hunde der lider af epilepsi bør ikke indgå i avlen, da lidel­sen kan være arvelig. Neutralisation bør i alle tilfælde overvejes.

Har du spørgsmål om andre emner, er du velkommen til at kontakte os på 45 41 19 00 eller bruge dyrlægebrevkassen.

Dyrlægens Butik

Dyrlægebrevkassen
Hunde
Adfærdsproblemer
Aflivning
Albueledsdysplasi
Allergi hos hunde
Analkirtler hos hunde
Avl, drægtighed og fødsel
BOAS hos de brachycephale hunde
Dårligt hjerte hos hunde
Diskusprolaps hos hunde
Efterlad aldrig din hund i bilen
Falsk drægtighed hos hund
Gigt – symptomer og behandling
Gode råd om hvalpe
Grøn og grå stær hos hunde og katte
Hofteledsdysplasi hos hunde
Hornhindelidelser hos hunde og katte
Hot spot hos hund
Hudbetændelse og hormonelle hudlidelser hos hunde
Hudparasitter hos hunde og katte
Hundefoder og hundemad
Erfaringer med Barf foder
Hjemmelavede godbidder til hunde
Kan hunde tåle chokolade?
Hundens nytårsforsæt
Hvor skal din hund holde sommerferie?
Julegodter og nytårskrudt
Krampe hos hunde
Leversygdomme hos hunde
Livmoderbetændelse hos hunde
Lopper hos hunde og katte
Moderløse hvalpe og fravænning af hvalpe
Nyrelidelser hos hunde og katte
Opkastning og diarré hos hunde
Overvægt hos hunde og katte
Parasitter i tarmen hos hunde og katte
Ringorm hos hunde og katte
Skader i knæleddet hos hunde
Slidgigt
Spiser sin egen afføring (koprofagi)
Sukkersyge hos hunde og katte
Svulster hos hunde og katte
Tandsygdomme hos hunde og katte
Vaccination af hunde
Valg af hund
Vokseværk hos hunde
Ørelidelser hos hunde og katte
Katte
Adfærdsproblemer
Aflivning
Allergi hos katte
Er din kat stresset?
Gigt hos katte
Grøn og grå stær hos hunde og katte
Hornhindelidelser hos hunde og katte
Hudparasitter hos hunde og katte
Kattemad og kattefoder
Kattens jul
Lopper hos hunde og katte
Sterilisering og kastrering af katte
Mærkning af katte
Ny lille killing
Nyrelidelser hos hunde og katte
Overvægt hos hunde og katte
Parasitter i tarmen hos hunde og katte
Ringorm hos hunde og katte
Sukkersyge hos hunde og katte
Svulster hos hunde og katte
Tandsygdomme hos hunde og katte
Vaccination af katte
Ørelidelser hos hunde og katte
Gnavere
9 råd før ny gnaver
Fodring af gnavere til jul
Fodring af gnavere
Gnavernes tænder
Hygiejne i kaninburet
Sterilisering og kastrering af gnavere
Urinsten hos marsvin og kaniner
Vaccination mod kaninpest
Fisk
Er det svært at holde fisk?
Den syge fugl
Info om Akupunktur
Røntgen af kæledyr
Dyrlægen anbefaler
Behandlinger
Links og telefonnumre

Kurv

Akut skadestue

Tilbud og gode råd til dit kæledyr

Få vores tilbud hver måned, med gode råd til pleje og pasning af dit kæledyr.

Så er du tilmeldt, tak, du får en mail som du skal bekræfte, så vi er sikre på du har skrevet rigtigt.