Vaccination mod kaninpest (Myxomatose) og kaningulsot

Foråret eller sensommeren er et godt tidspunkt at vaccinere sin kanin mod de frygtede vira: kaninpest (Myxomatose) og Kanin gulsot.

Der findes to typer sygdomme, som er uhyre smitsomme og dødelige for kaniner. Begge skyldes et virus. Den ene kaldes Myxomatose (kaninpest) og den anden kaldes RHD/VHD-type 1 og 2 (Rabbit Haemorrhagic Disease à kanin gulsot).

Vaccination af kanin

Sygdommene spredes med insekter f.eks. fuglelopper. og  via miljø (foderskåle, foder, tøj, bure osv.) eller ved direkte kontakt med smittede kaniner (sekreter urin, afføring).

Derfor kan det være en god ide, at gardere sin kanin før forårets eller efterårets fugletræk sætter ind, her er det især kaniner i de kystnære områder, der rammes af sygdommene.

Udekaniner er mere udsatte for smitte end kaniner, der udelukkende bliver holdt inde. Indekaniner kan dog blive smittet af deres ejere eller husets gæster, hvis disse har haft omgang med smittede kaniner.

Kaninpest

Kaninpest skyldes et virus og er en meget smitsom og dødelig sygdom. Alle kaninarter kan blive ramt, også tamkaniner, der lever indendørs.

Kaninpest smitter ikke til andre dyrearter eller til os mennesker. Kaninpest overføres direkte ved kontakt mellem kaniner eller indirekte med f.eks. stikkende insekter, trækfugle, foder eller udstyr. Smitten kan også overføres ved mennesker, hvis man f.eks. har gået gennem et område, hvor der har været smittede kaniner.

Når en kanin bliver smittet med kaninpest, går der oftest 2-8 dage før den udviser symptomer.

De klassiske symptomer er:

 • Hævede øjenlåg og læber, betændelse i øjne og næse
 • Bylder og sår omkring næse, ører, mund og ved kønsorganerne
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Feber, sløvhed og manglende appetit

Dødeligheden er desværre på 90% og der findes ingen behandling.

Tidlige sygdomstegn er slaphed, hævelse omkring øjnene og øjenbetændelse. Siden breder hævelserne sig til hele hovedet, ører og hals.

Hankaniner kan få hævelse i pungen, mens hunkaniner kan få flåd fra kønsåbningen.

Kaninpest har ofte dødelig udgang ca. 10-12 dage efter, kaninen smittes.

Kanin gulsot

Kaningulsot skyldes ligeledes et meget smitsomt virus og forårsager alvorlig sygdom.

I øjeblikket findes der to forskellige typer af dette virus (to stammer), nemlig RHD-1 og RHD-2. Smittevejene for kaningulsot er meget lig dem for kaninpest.

Når en kanin smittes med kaningulsot, går der oftest 24-72 timer før kaninen bliver alvorligt syg.

De klassiske symptomer er:

 • Pludselig død uden forudgående symptomer
 • Akut leversvigt, der kan give gule slimhinder. Dette har givet sygdommen tilnavnet kaningulsot
 • Næseblod som følge af akutte blødninger i lungerne og/eller blødning fra livmoder og urinveje
 • Feber og manglende appetit

Forebyggelse

​Man forebygger begge sygdomme mest effektivt ved at vaccinere. Vaccinen beskytter mod begge sygdomme og hedder MYXO-RHD PLUS. Den gives 1 x årligt, tidligst fra kaninen er 5 uger gammel.

Så hvis ikke din kanin er vaccineret med MYXO-RHD PLUS, vil vi på det kraftigste opfordre dig til det.

Fordele ved vaccination:

 • Beskyttelse mod livstruende sygdomme: Vaccination hjælper med at forhindre, at dine kaniner bliver syge af kaninpest og kaningulsot
 • Beskyttelse mod smitte: Vaccination minimerer risikoen for at sprede sygdommene til andre kaniner, da det reducerer mængden af virus i miljøet
 • Sikkerhed og ro i sindet for jer som ejere

Kaniner kan vaccineres allerede fra de er 5 uger gamle, og herefter skal vaccinen boostes én gang årligt. Så hvis din kanin endnu ikke er vaccineret eller ikke er blevet vaccineret inden for det seneste år, opfordrer vi dig til at kontakte os for at høre mere og snakke om mulighederne for snarlig vaccination.

Det er vigtigt, at kontakte dyrlægen ved mindste mistanke. Da kaninpest er en alvorlig og ondartet smitsom sygdom, er det er vigtigt, at der bliver omhyggeligt udrenset efter et udbrud, og at der bliver ført tilsyn med, at dette bliver gjort korrekt, så smitte ikke kan opstå igen fra det gamle udbrud.

Gnaver SUNDHEDSPLANEN indeholder 2 årlige helbredsundersøgelser, her kan du få din kanin vaccineret. Derudover er der gratis negleklip hver 2. måned.
At vi har fået mulighed for at vaccinere kaniner mod kaninpest og RHD (kaningulsot), har reddet mange kaniner og begrænset udbrud maximalt.

Forebyggende kan man forsøge at afskærme udeburet for insekter eller sætte det ind under tag. Det er også vigtigt at begrænse omgang med andres kaniner og ikke overtage brugt udstyr. Vent med at deltage i kaninhop og dyrskuer til din kanin er helt beskyttet af vaccinen.

Dyrenes sundhedsplan

Dyrlægebrevkassen med svar på dit kæledyrs problemer

Laserbehandling af kæledyr

Heldigvis kan vi i dag vaccinere mod sygdommen, og det redder mange kaniner og begrænser udbrud. Vaccinen gives som engangsdosis og virker 3 uger efter den er givet og holder i et år.

Du kan altså beskytte din kanin med en årlig vaccine, og tidligt forår eller sensommer er et godt tidspunkt at booste vaccinen inden fugletrækket.

Din kanin beskyttes også mod virussygdommen RHD, og vi foretager et grundigt sundhedscheck i forbindelse med vaccinationen.

Ring og bestil tid til en vaccination, hvis du har et kæledyr du vil beskytte mod kaninpest.

Dyrlægens Butik

Har du et spørgsmål om dit kæledyr?

Hvis du har spørgsmål om dit kæledyr, kan du prøve at bruge Dyrlægebrevkassen, her er svar på de mest almindelige spørgsmål, og meget mere.

Hvis du har behov for at stille spørgsmål om dit kæledyr, kan du købe en onlinekonsultation.

En del konsultationer omhandler spørgsmål til vores kæledyr, der kan besvares via mail efter grundig beskrivelse af problemet.

En online konsultation er vejledende og kan ikke erstatte undersøgelse af dyret hos en dyrlæge hvis dyret er sygt.

Det kan være spørgsmål om pasning, pleje, adfærd, hud, tænder, vaccinationer, fodring, gigt mv.

Hvis du er kunde hos os, eller vil være kunde hos os, kan du ringe og spørge den vagthavende dyrlæge mellem 7 og 9 på 4541 1900. I den øvrige åbningstid kan du ringe og bestille tid til konsultation.

Kurv

Akut skadestue
Rabatter og nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, accepterer du at modtage emails med gode råd omkring kæledyr, anbefaling af produkter, tilbud på konsultationer og ydelser fra CuraPet Dyrehospital, Dyrlægebrevkassen, Dyrlægens Butik og Dyrenes Sundhedsplan.