CHX Scrub – vask og desinficering, 500ml

130,00 kr.

CHX Scrub Surgical Scrub Solution er en 4% klorhexedinsæbe til vask og desinficering af hud.

Gør området fugtigt, påfør 5 ml af sæben og vask i minimum 1 minut. Rens efter med vand. Gentag processen endnu engang i 2 minutter for optimal desinficering og rens herefter af og lad området tørre.

EAN: 5060171914068 Varenummer 220320 Kategori

Beskrivelse

CHX Scrub Surgical Scrub Solution

CHX Scrub Surgical Scrub Solution er en 4% klorhexedinsæbe til vask og desinficering inden kirurgiske indgreb og i forbindelse med rensning af sår

Anvendelse

Gør området fugtigt, påfør 5 ml af sæben og vask i minimum 1 minut. Rens efter med vand. Gentag processen endnu engang i 2 minutter for optimal desinficering og rens herefter af og lad området tørre.

Beskrivelse

 • CHX Scrub er en 4 % klorhexidinsæbe til udvortes brug.
 • Sæben er til vask og desinficering inden kirurgiske indgreb og i forbindelse med rensning af sår.
 • Produktet kan anvendes både pre- og postoperativt af dyrlægen, samt anvendes til klargøring af patienten.
 • Klorhexidinglukonat er typisk anvendt til et stort spektrum af gram positive og gram negative bakterier, inklusiv MRSA1 Og MSSA1, svamp, dermatophyt-svamp og lipofile vira.
 • CHX Scrub er godkendt til både dyr og human anvendelse.
 • Findes i en 500 ml flaske med smart fliplåg.
 • Der kan tilkøbes en pumpe, der passer i størrelsen.
 • Sælges eksklusivt til dyrlæger.

Ingredienser/sammensætning

Klorhexidin glukonat 4 %, Tea Tree olie, Glycerin, Lanolin, Caprylyl/Capryl Glucosid.

Sikkerhed og forholdsregler

Forholdsregler ved opbevaring: Opbevares i tæt lukket, originalemballage på et tørt og køligt sted. Må ikke opbevares
sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer

Faresætninger

 • H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
 • EUH208 Indeholder tea tree oil. Kan udløse allergisk reaktion.

Forholdsregler ved brug

 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
 • Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 • P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/ læge.
 • P391 Udslip opsamles.
 • P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Indeholder chlorhexidine digluconate, D-glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

Yderligere information

Vægt 0,5 kg

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “CHX Scrub – vask og desinficering, 500ml”

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Rabatter og nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, accepterer du at modtage emails med gode råd omkring kæledyr, anbefaling af produkter, tilbud på konsultationer og ydelser fra CuraPet Dyrehospital, Dyrlægebrevkassen, Dyrlægens Butik og Dyrenes Sundhedsplan.